Zaproszenie do skadania ofert na wykonanie usugi polegajcej na przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu kulinarnego pn. "Najsmaczniejsza potrawa wigilijna"
Start Ogłoszenia Zaproszenie do skadania ofert na wykonanie usugi polegajcej na przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu kulinarnego pn. "Najsmaczniejsza potrawa wigilijna"

PostHeaderIcon

Flaga UE  LogoLGD Logo Leader
Logo PROW

Ostrw Mazowiecka, dnia 21.10.2014 r.

Zaproszenie do skadnia oferty

Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? zaprasza do zoenia oferty na wykonanie usugi polegajcej na przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu kulinarnego
pn.: ?Najsmaczniejsza potrawa wigilijna?.

Zamwienie zwizane jest z realizacj projektu LEADER realizowanego w ramach PROW 2007-2013, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania 4.31 ?Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania nabywanie umiejtnoci i aktywizacja? Osi 4 PROW 2007-2013.

I. Opis przedmiotu zamwienia.

Przedmiot zamwienia obejmuje wykonanie usugi polegajcej na przygotowaniu
i przeprowadzeniu Konkursu kulinarnego pn.: ?Najsmaczniejsza potrawa wigilijna? w zakres ktrej wchodzi:

1) opracowanie Regulaminu Konkursu,

2) zakup nagrd rzeczowych dla zwycizcw Konkursu,

3) opracowanie wzoru i druk dyplomw dla uczestnikw Konkursu,

4) kierowanie prac Komisji konkursowej.

II. Miejsce realizacji zamwienia: Ostrw Mazowiecka

III. Termin realizacji zamwienia: grudzie 2014 r.

IV. Sposb i termin zoenia oferty:

Ofert naley zoy w formie pisemnej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej, ul. L. Mieczkowskiego 4 (I pitro) lub przesa poczt elektroniczn na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 28 padziernika 2014 r.

V. Warunki wykonania zamwienia:

O udzielnie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy wyka si posiadanym co najmniej 5-letnim dowiadczeniem zwizanym z wdraaniem Osi 4 PROW 2007-2013,
5-letnim dowiadczeniem w organizacji imprez promocyjnych, kulinarnych itp. oraz  znajomoci obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? niezbdnym do wykonania zamwienia.

VI. Kryteria oceny ofert:

- cena brutto,

VII. Kontakt:

Szczegowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu (29) 74 520 20.

Biuro LGD ?ZIELONE SIOO? skontaktuje si z Wykonawc, ktrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.